Bilbokning

Här lägger vi kritisk information, t ex om någon bil tillfälligt har tagits ur drift. Anmäl alltid eventuella problem med bilen direkt, i första hand till bilvärden!

Bokning

Integritetspolicy för bokningen

Hämtning

Upplåsning vid hämtning och låsning vid återlämning av bilen ska ske i vårt bokningssystem, Zemtu.

Avbokning

Man får betala för hela den bokade tiden om man avbokar mindre än 24 timmar innan bokningen börjar.

Lås under färd

Alla bilar utom Karhögstorgsbilen

Man ska låsa bilen med nyckel, inte med telefon, om man gör halt i sitt körande för att sen fortsätta. – det är bara när man återlämnar bilen som den ska låsas med telefon. Annars blir det problem med zemtu.

Karhögstorgsbilen, GSK90G

Denna saknar nyckel och och ska alltså låsas och låsas upp med mobil även under färd.

Instruktioner

Instruktioner om hur du bokar, hämtar och lämnar finns i filmen nedan, samt här: Bokning-komplement.