Vad kostar det?

Som medlem betalar du dels en medlemsinsats, dels en årsavgift. När du använder en bil betalar du dels för tid, dels för körsträcka, samt en bokningsavgift. Därtill finns frivillig självriskeliminering.

Medlemsinsats

Du köper in dig i den ekonomiska föreningen genom att betala medlemsinsatsen som är 2000 kr för ett hushåll. Insatsen betalas normalt tillbaka efter det att man går ur föreningen. Om föreningen går med förlust under verksamhetsåret innan utträdet kan styrelsen besluta att reducera den återbetalade insatsen. Detta enligt svensk Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar (läs mer under Bli medlem).

Årsavgift

Årsavgiften är 1800 kr vilket motsvarar 150 kr per månad. Om man aktivt deltar i en arbetsgrupp under året får man en lägre årsavgift året efter. Vid inträde 1/10-31/12 gäller inbetald årsavgift även för det kommande kalenderåret.

Timavgift

15 – 20 kr per timme, beroende på bilmodell. Gratis kl 23-07, d v s max 240 – 320 kr per dygn.

Milavgift (drivmedel ingår!)

28 – 35 kr/mil beroende på bilmodell. Ingen milavgift för elbilar.

Bokningsavgift

30 kr per bokning

Självriskeliminering (frivillig)

Det finns en frivillig självriskeliminering, om man vill undvika självrisk vid eventuella skador på bilarna.  Denna är 20 kr per påbörjat dygn.

Fakturering

Årsavgiften faktureras i början av året. Alla löpande kostnader faktureras månadsvis.