Bli medlem

Läs på om hur det fungerar att vara med i Lunds bilpool här. Vill veta mer om kostnader kan du läsa här.

Gör så här för att bli medlem:

  1. Börja med att betala medlemsinsats, 2000 kr och årsavgift, 1800 kr, d v s totalt 3800 kr till föreningens bankgiro 5714-4990. Se kostnader.
  2. Fyll sedan i anmälningsformuläret. Var noga med att fylla i alla uppgifter rätt. Länk till anmälningsformuläret.
  3. Efter kreditprövning får du en bekräftelse via e-post att du antagits som medlem och andelsägare i Lunds Bilpool. Inbetalningsdatum räknas som inträdesdatum i föreningen.
  4. Efter högst ett par veckor får du uppgift om vem i Introduktionsgruppen du skall kontakta för att få tillgång till bokningssystemet samt en introduktion till bilpoolen så att du kan komma igång att köra.

Om du ändrar telefonnummer, adress eller något annat under ditt medlemskap är det viktigt att du meddelar Lunds bilpool. Speciellt viktigt är att e-postadressen är rätt, eftersom den används för att skicka månadsfakturan, och för att avisera ny information på vår hemsida. Meddela via vårt kontaktformulär här.

Bilpoolen bygger på ideellt arbete, därför får alla medlemmar som deltager aktivt nedsättning av medlemsavgiften.

Som ekonomisk förening har Lunds Bilpool att följa svensk lag och sina egna stadgar. Svensk Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar samt våra stadgar reglerar när en medlem kan gå ur föreningen. Syftet med detta är att säkra föreningarnas ekonomiska stabilitet. Därför kan man bara gå ur Lunds Bilpool vid årsskiftena, och bara om man begärt utträde senast den 30 september. Om föreningens ekonomi tillåter återbetalas hela eller delar av medlemsinsatsen nästa år vid månadsskiftet juni/juli, dvs sex månader efter utträdet. Om man begär utträde efter den 30 september står man kvar som fullvärdig medlem hela det följande kalenderåret, med alla skyldigheter och alla rättigheter.

Begäran om utträde skall ske skriftligen till kassor@lundsbilpool.nu.