Körjournal fortsätter

Vi fortsätter använda körjournal åtminstone fram till och med februari 2024.